کاپتان ۵۰% پودر وتابل

قارچ کش تماسی با اثر محافظتی می باشد که حدود یک قرن است که بطور وسیع در مزارع وباغات جهت کنترل بسیاری ازبیماریهای قارچی وبرخی ازبیماریهای باکتریایی گیاهان مصرف می شود.

موجود در انبار

سنجش
  نام فارسی نام لاتین
نوع سم : قا رچ کش Fungicides
نام تجاری : میشوکا پ WP%35  
نام عمومی : اکسی کلرور مس ۳۵% پودروتا ل Cooper oxcy chloride 35%WP
نام شیمیا یی :    
ماده موثره : ۵۹۵گرم برکیلوگرم کوپراکسی کلراید (۳۵۰ گرم برکیلوگرم براساس مس)  
کلا س خطر : || (سمی وزیان آور )  
گروه : غیرالی lnoganic
درجه سمیت خوراکی : ۸۰۰-۷۰۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن موش بزرگ  
پاد زهر: آ.د.ت آیاپنسیل که باید تحت نظر پزشک مصرف گردد.  
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا