پرمترین ۲۵% ای سی یک لیتری

حشره کش تماسی با طیف وسیع از گروه پایرتروییدهای سنتتیک

موجود در انبار