فن والریت ۲۰% ای سی یک لیتری

حشره کشی با اثرتماسی وگوارشی وکمی خاصیت کنه کشی از خانواده پایرتیروییدها می باشد.

موجود در انبار