فن پروپاترین ۱۰% ای سی یک لیتری

حشره کش وکنه کش از گروه پیروتیروییدهای نیمه سنتتیک با اثرتماسی وگوارشی خاصیت دورکنندگی روی کنه های گیاهی

موجود در انبار