دیازینون ۶۰% ای سی نیم لیتری

حشره کشی است غیرسیستمیک بااثرتماسی وگوارشی وتنفسی ازگروه ارگانوفسفره که برروی طیف وسیعی از آفات محصولات باغی وزراعی موثراست.

موجود در انبار