کاربندازیم ۶۰ % پودر وتال

کاربنداریم قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزیمیدازول می باشد که جهت کنترل بیماریهای بذر زاد و برخی بیماریهای گیاهان زراعی مصرف می گردد.

 
Used in Cactus Store ornamental flower shop
 
 
Storey
 

موجود در انبار