در باره ما

شرکت شیمیائی سبزآور پردیس (سهامی خاص) از سال ۱۳۷۶فعالیت خود را با ساخت تکنیکال قارچ کش کاپروکسی کلراید و فرمولاسیون آن بصورت میشوکاپ ۳۵% WP آغاز نمود که طی ۱۹ سال بالغ بر ۴۰۰۰ تن از این سم را تولید ودر سطح کشور به بازار مصرف عرضه نموده است که به لحاظ عدم نیاز به واردات مواد اولیه میلیونها دلار صرفه جوئی ارزی شده است.

هدف اصلی

هدف اصلی شرکت تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی مورد نیاز بخش کشاورزی که بصورت تخصصی وبرای بی نیازی از واردات آن وکارآفرینی و ایجاد اشتغال میباشد.

شرکت در راستای توسعه تولیدات وگسترش فعالیت خود، فرمولاسیون انواع سموم پودری شامل قارچ کش وحشره کش ، کنه کش را در برنامه خود قرار داد.

چشم انداز

نگاه شرکت به آینده اصلاح ساختار ورفع معایب احتمالی موجود واستفاده از آخرین اطلاعات وفن آوری وتوسعه مدیریت پایدار وتولید سموم کم خطر وبیولوژیک سازگار با محیط زیست خواهد بود.

راه اندازی

در سال ۱۳۸۷ خطوط تولید سموم مایع راه اندازی گردید ودر حال حاضر انواع محصولات با فرمولاسیون EC،SC،FS وEw در این شرکت تولید میگرددکه هم اکنون این شرکت دارای خط پودری (wp )،خط مایع (EW-SC-EC-FS )وخط سنتز تکنیکال و کاپروکسی کلراید می باشد .

شعار کلی سبز آور پردیس

 

عمل بهتر از شعار است

بازگشت به بالا