راه های ارتباط با ما:

ایمیل : info@sabzavar.com

  • کارخانه :

 ۰۲۸۳۳۴۵۴۳۹۷   |  ۰۲۸۳۳۴۵۴۲۱۴ 

  •  دفترمرکزی :

۰۲۶۳۲۷۰۲۸۰۱   |  ۰۲۶۳۲۷۰۳۳۸۱

  • کارخانه :  کیلومتر ۱۵ جاده قزوین بوئین زهرا ،

شهرک صنعتی لیاء جدید خیابان صنعتگران شمالی ، خیابان کارآفرین

  • دفتر مرکزی : کرج، سه راه رجایی شهر، ساختمان صدف ،شماره ۱ ،طبقه ۲

.  .

بازگشت به بالا