نمایش یک نتیجه

ایپردیون + کاربندازیم ۵۲٫۵% wp

دیفنوکونازول ۳% اف اس ۴ لیتری

دیفنوکونازول ۳% اف اس یک لیتری

دیفنوکونازول۳% دی اس

کاپتان ۵۰% پودر وتابل

کاربندازیم ۶۰ % پودر وتال

مخلوط بردو ۱۸ % اس سی یک لیتری

بازگشت به بالا