کاربندازیم ۶۰ % پودر وتال
دیازینون ۴۰% پودر وتابل

قارچ کشی تماسی , سیستمیک وبا دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان از باروری اسپورها واز رشد میسیلیوم ها جلوگیری می کند. این قارچ کش از گروه Dicarboximate +Benzimidazole می باشد.

موجود در انبار

سنجش
  فارسی لاتین
نام سم : قارچ کش Fungicides
نام عمومی : ایپردیون + کاربندازیم ۵۲٫۵% wp

Iprodione + Carbendazim 52.5% WP

 

نام شیمیایی ایپرودیون :   ۳(۳,۵-dichlorophenyl)-n-isipropyl-2-4-dioxoimidazo  lidine-1-carboxamide
نام شیمیایی کاربندازیم:   Methyl  Benzimidazol 2-Ylcarbamate
ماده موثره : ۵۲۵ گرم بر کیلوگرم  
کلاس خطر : U(سمیت حاد ندارد )  
گروه :    
درجه سمیت خوراکی : بیش از ۵۰۰۰میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش بزرگ  
پادزهر : این سم پاد زهر ویژه ای ندارد و درمان بر اساس علایم تحت نظر پزشک صورت می پذیرد.  
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا