روغن امولسیون شونده ۸۰% ای دابلیو یک لیتری
ایمیداکلوپراید۳۵% اس سی یک لیتری

قارچ کشی سیستمیک باخاصیت حفاظتی , درمانی وریشه کنی علیه زنگ های زردگندم

موجود در انبار

سنجش

تبو

فارسی لاتین
نوع سم : قارج کش Fungicides
نام تجاری:
نام عمومی: تبوکونازول ۲۵% ای دابلیو Tebuconazole 25% EW
نام شیمیایی: (RS)-1-P-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
ماده موثر: ۲۵۰ گرم برلیتر
کلاس خطر : II (سمی وزیان آور)

 

درجه سمیت : ۴۰۰۰-۱۷۰۰میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن موش
پادزهر: این سم پادزهر ویژه ای نداردودرمان میبایست زیرنظرپزشک وبراساس علایم صورت بپذیرد.
گروه:
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا