سایپرمترین ۴۰% ای سی نیم لیتری
دیازینون ۶۰% ای سی نیم لیتری

سوسپانسیون برای ضدعفونی بذر.دیفنوکونازول قارچ کشی ازگروه تریازولها باطیف تاثیروسیع می باشد.این تاثیرسیاهک پنهان معمولی گندم ویاسیاهک پاکوتاه گندم رابه خوبی کنترل می نماید.

موجود در انبار

سنجش
فارسی لاتین
نوع سم : قارچ کش Fungicides
نام تجاری:
نام عمومی: دیفنوکونازول ۳% اف اس Difenoconazole 3% FS
نام شیمیایی : Cis.Trans-3-chloro-4(4-Methyl-2-(1-h-1.2.4 triazol-1 ylmethyl )1.3-dioxolan-2yl)phenyl 4-chloro phenyl  ether
ماده موثره : ۳۰ گرم برلیتر
کلاس خطر : II(سمی وزیان آور)
گروه :
درجه سمیت خورتکی: ۱۴۵۳ میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن موش
پادزهر: این سم پادزهر ویژه ای ندارد ودرمان می بایست زیرنظرپزشک وبراساس علایم صورت بپذیرد.

 

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا